AI based systems in the recruitment and selection process

14.04.2021

Artificial Intelligence (AI) is everywhere. It is also involved in the recent recruitment and selection process. But what is the value of the AI based systems in the recruitment process of  highly skilled specialists and senior managers?

Tiedämme, että tekoälyä on kaikkialla. Se on mukana myös nykyaikaisessa rekrytointiprosessissa. Mutta mikä on tekoälyyn pohjautuvien sovellusten ja ohjelmien arvo sellaisessa rekrytointiprosessissa, jossa etsitään korkeasti koulutettuja spesialisteja ja asiantuntijoita organisaatioiden tarpeisiin?

Turun ammattikorkeakoulussa International Business Online -koulutusohjelmassa opiskellut Eetu Kekkonen tutki opinnäytetyössään tekoälyn ja digitalisaation käyttöä osana rekrytointiprosessia. Tutkimus kohdistui rekrytoitaviin, joita oltiin palkkaamassa ylempään johtoon sekä asiantuntijan tai spesialistin tehtäviin.

Aikanaan eräältä opintojaksolta alkanut kiinnostus tulevaisuuden johtajien rekrytointia kohtaan kehittyi Eetu Kekkosen kohdalla lopulta opinnäytetyön aiheeksi.

Lue artikkeli loppuun TALK-nettisivuilta.

Eetu Kekkonen’s thesis available in English on Theseus webpage.